2. TOYS”R”US og sikkerhet

2.1. Trygg lek

Barnas sikkerhet kommer alltid først.

Vi jobber for å integrere sikkerhet gjennom hele livssyklusen til et produkt. Alle produktene våre er testet grundig for å sikre at de er trygge å leke med, og lekene våre følger naturligvis alltid alle relevante EU- og nasjonale sikkerhetsforskrifter. Når det gjelder kjemisk innhold og enkelte leker for barn under tre år, stiller vi strengere krav til oss selv enn EUs leketøysdirektiv.

Vi gleder oss over meningsfull og ambisiøs lovgivning om leketøysikkerhet. Derfor er vi med i European Committee for the Standardisation of Toys (CEN TC 52) og Dansk Standard. På den måten bidrar vi til å støtte gode og meningsfulle sikkerhetsregler.

Les mer her

2,2. Slik tester vi lekene våre

Vi tester produktene våre for å sikre at de ikke blir ødelagte i hendene på livlige barn, eller på noen måte kan skade et barn.

For å sikre at produktene våre ikke blir ødelagte i hendene på livlige barn, eller kan skade barn på noen måte, gjennomfører vi for eksempel:

 • Dra-test av leker, med en styrke/vekt på 9 kg, for å sikre at små deler ikke kan bli revet av lekene og potensielt sette seg fast i barnets luftveier
 • Styrketest av leker for å forsikre at de ikke blir ødelagte ved hardhendt behandling av ivrige småbarn. En dukkevogn, for eksempel, testes med en vekt på 50 kg.
 • Vanntest av leker i 4 timer og 4 minutter for å sikre at limte smådeler sitter fast i leketøyet og at malingen ikke løses opp.
 • Falltest av leker fra 85 cm høyde.
 • Lydtest av leker som lager lyd, for å sikre at de ikke kan skade hørselen til barnet som leker med leketøyet
 • Test for smådeler. Den mest umiddelbare faren for barn under tre år er smådeler. Vi sørger for at ingen leker til barn under tre år inneholder smådeler, som en nysgjerrig baby eller smårolling kan svelge.
 • Vi tester nøye brennbarheten til produkter som bamser og kostymer. En hatt eller en parykk må være selvslukkende i løpet av to sekunder for å få vårt sikkerhetsstempel for godkjenning.

Les mer og se et eksempel på en mekanisk sikkerhetstest her

2.3. Kjemisk sikkerhet

Vi sørger for at lekene våre ikke inneholder stoffer som kan være skadelige for barn.

Alle ingrediensene vurderes nøye og må godkjennes av vårt produktsikkerhetsteam før lekene er tillatt i butikkhyllene våre.

Vi fastsetter våre egne tilleggskrav innen områder der vi føler at lovgivningen ikke gir tilstrekkelig beskyttelse av barna.

 • Vi har ingen produkter som inneholder mer enn 0,1% stoffer med svært uønskede egenskaper (SVHC).
 • Ingen av lekene våre inneholder ftalater.
 • Vi bruker ikke propylparaben, butylparaben, isopropylparaben eller isobutylparaben i produktene våre, fordi de mistenkes å ha hormonforstyrrende virkninger.
 • Ingen av våre drikkeflasker eller matbokser inneholder BPA.
 • Vi gjennomfører strenge tester av produkter for formaldehyd.
 • Våre fargestifter, maling, modellerkitt og kosmetikk inneholder aldri konserveringsmidler som er kjent å forårsake allergi.
 • Når det gjelder væsker og pulver som et lite barn kan spise, har vi besluttet å kun bruke materialer som gjør det mulig for et barn å spise hele leketøyet uten å utvikle bemerkelsesverdige symptomer.

Stoffer med svært uønskede egenskaper (SVHC) 

Vi selger ingen leker som inneholder mer enn 0,1% SVHC-stoffer.

SVHC-er er kjemiske stoffer som er uønskede i produkter på grunn av deres alvorlige og ofte ugjenkallelige effekt på menneskers helse eller miljøet. Eksempler på SVHC-stoffer er de tre ftalatene: DEHP, DBP og BBP. EU har listet opp en rekke stoffer med svært uønskede egenskaper ("Substances of Very High Concern" (SVHC)) på "kandidatlisten”, som regelmessig oppdateres, og som vi selvsagt følger nøye med på.

Ftalater 

Vi aksepterer ikke ftalater i noen av lekene våre.

Ftalater brukes av og til i leker for å gjøre PVC-materialet mer mykt og fleksibelt. Tre ftalater – DEHP, DBP og BBP – er forbudt i alle leker, fordi de mistenkes for å påvirke hormonene, mens tre andre ftalater – DINP, DIDP og DNOP – er forbudt i leker som er mindre enn 5 cm på det minste stedet, fordi barn kan putte dem i munnen.

Parabener

Parabener brukes som konserveringsmidler i kosmetiske produkter og andre væsker (som maling) for å unngå bakterier og sopp som ellers ville ødelegge produktet og muligens kunne føre til eksem.

Vi bruker ikke propylparaben, butylparaben, isopropylparaben og isobutylparaben i produktene våre, fordi de mistenkes å ha hormonforstyrrende virkning.

For å hindre at bakterier og sopp utvikler seg i produkter som ansiktsmaling, har vi valgt å bruke sikrere konserveringsmidler, inkludert parabenene metylparaben og etylparaben. Ifølge EUs Vitenskapskomite for forbrukerprodukter (SCCP) utgjør disse to parabenene ingen risiko når de brukes i produkter.

BPA

I Danmark er ikke BPA tillatt i produkter som er beregnet på å komme i kontakt med mat laget for 0-3-åringer.

Vi tar denne regelen et skritt videre, fordi vi ikke tillater BPA i produkter som er beregnet på å komme i kontakt med mat, laget for alle aldersgrupper. Så ingen av våre drikkeflasker eller matbokser inneholder BPA.

Alle lekene våre oppfyller de strenge kravene for BPA i leketøyssdirektivet.

Formaldehyd 

Formaldehyd kan avgis fra tekstiler og trelim. Vi fastsetter strenge krav som er mer vidtrekkende enn lovgivningen når det er snakk om utslipp av formaldehyd fra leker og tekstiler.

Konserveringsmidler 

I noen tilfeller er det nødvendig å bruke konserveringsmidler i leker. Dette gjelder f.eks. leker som maling og modellerkitt som inneholder væske. Mange konserveringsmidler kan forårsake problemer som allergi eller utslipp av formaldehyd. Vi kontrollerer ingrediensene i væskene i lekene våre for å unngå disse problemene, og vi fastsetter krav som er mer vidtrekkende enn lovgivningen.

2.4. Merker og symboler på lekene våre

Her finner du en oversikt over de forskjellige sertifiseringene vi bruker i samsvar med lovgivningen og gjeldende regelverkskrav.

0–3 års-symbolet 

Vi bruker dette symbolet for å indikere at leketøyet er uegnet for barn under tre år, grunnet risiko for at smådeler kan sette seg fast i luftveiene, lange snorer eller stropper som kan kvele barnet, eller skarpe kanter som kan skade barnet på annen måte.

Det europeiske CE-merket

Det er lovpålagt å merke leker med CE-merking. CE-merking fungerer som en garanti fra produsenten om at produktet lever opp til EUs strenge leketøysdirektiv. EU har noen av de strengeste regler i verden med hensyn til leketøysikkerhet, og produsenten må utføre kjemiske, fysiske, mekaniske, elektriske og hygieniske tester av leken for å få lov til å merke den med CE-merking.

Forest Stewardship Council® (FSC®)

Hvis et produkt har en FSC®-logo, betyr det at det er laget av tre eller papir som du kan kjøpe med en ren samvittighet: I en FSC®-skog blir det bare hugget så mange trær som skogen kan reprodusere på egen hånd. Samtidig bekrefter FSC®-logoen at dyreliv og planter er beskyttet, og at de som jobber i skogene, har nødvendig opplæring, riktig verneutstyr og rettferdig lønn.

SPIRE-linjen vår er laget av FSC®(N002277)-sertifisert tre.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du besøke: https://ic.fsc.org/index.htm.

Oeko-Tex®

Oeko-Tex er ledende i verden når det gjelder helsemerking av tekstiler, og er kundens garanti for at et produkt har blitt testet for skadelige stoffer i overensstemmelse med Oeko-Tex®-standardene. Det betyr ikke at stoffet er økologisk. Testene omfatter stoffer som kontrolleres av myndighetene, eller som er helseskadelige. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du besøke: https://www.oeko-tex.com/en/manufacturers/manufacturers.xhtml

De Oeko-Tex®-sertifiserte produktene som selges i butikkene våre, er produkter som sengetøy, håndklær og vaskekluter. Men ikke alle produkter i disse kategoriene er Oeko-Tex®-sertifiserte. Hvis et produkt er Oeko-Tex®-sertifisert, står dette skrevet i produktinformasjonen.

2.5. Ofte stilte spørsmål

Inneholder lekene deres kjemiske stoffer som kan være skadelige for barn? Få svaret på disse spørsmålene og mye mer her.

Er det mange utrygge leker på markedet?

Ja og nei.

Vi bruker store ressurser på å sikre at lekene vi produserer og selger, er trygge å leke med. Som forelder kan du hjelpe barna å leke trygt ved å alltid kjøpe leker fra pålitelige forhandlere, velge passende leker, sørge for at lekene brukes slik de er tiltenkt, overvåke leken, og holde mindre barn borte fra leker som er beregnet på eldre barn.

Er leker som inneholder PVC, farlige å leke med?

Nei.

PVC oppfyller alle internasjonale standarder når det gjelder helse og sikkerhet. Materialet har blitt brukt i mer enn 40 år, og siden det er et av verdens mest testede plastmaterialer, er det trygt å si at det ikke er skadelig for barn å leke med leker som inneholder PVC.

Risikoen forbundet med PVC er ikke relatert til selve materialet, men til andre materialer som noen ganger tilføres i PVC. Tidligere ble ftalater lagt til PVC for å gjøre materialet mer fleksibelt, men fordi fthalater nå mistenkes for å påvirke hormonene våre, har man utviklet nye og sikre alternativer i stedet.

Vi bruker PVC i noen av våre dukker, actionfigurer og oppblåsbare leker, men vi bruker aldri ftalater.

Er kontrollen med leketøysikkerhet streng nok?

Ja.

Etter medisin og mat er leker sannsynligvis det mest regulerte forbrukerproduktet. Den europeiske leketøysforskriften er dessuten den strengeste i verden, og EUs regelverk oppdateres kontinuerlig for å reflektere ny kunnskap og fremstillingen av nye leker. Så hvis du kjøper lekene hos oss, kan du gå ut fra at de er trygge å leke med for barnet ditt.

Er treleker tryggere enn plastleker?

Nei.

Tre er et naturlig materiale og kan derfor virke som det sikreste valget, men det er ikke tilfelle. På grunn av de naturlige variasjonene og ufullkommenhetene tre kan ha, trenger et treprodukt et svært strengt kontrollsystem for å sikre at det er trygt å leke med. Tre kan sprekke og bøye seg, og tredelene kan ha ulik styrke. Tre som utsettes for fuktighet, kan utvide seg, og tørkingen av tre må derfor også kontrolleres strengt. Hvis treet i tillegg er malt eller lakkert, er det faktisk ikke treet barnet tar på, men malingen/lakken.

På den annen side kan en korrekt montert og vedlikeholdt støpemaskin produsere titusener av praktisk talt identiske plastdeler, med et mye mindre antall defekte deler.

Er leker produsert i Kina mindre trygge enn leker produsert i Europa?

Nei.


Alle leker som selges i EU, må oppfylle de samme reglene, uansett hvor de produseres. Derfor er det ikke viktig hvor leker produseres, da leker produsert utenfor Europa, uansett må oppfylle de samme sikkerhetskravene som leker produsert i Europa.

Hvis for eksempel en dukke som er solgt i en av våre butikker, er produsert utenfor EU, er vi ansvarlige, sammen med produsenten i Kina, for å sikre at dukken oppfyller alle sikkerhetskrav. Leker produsert i Kina utgjør en stor del av de farlige lekene som finnes, fordi størsteparten av alle leker produseres i Kina.

Inneholder leker farlige kjemikalier?

Nei.

Leker som selges i EU, må ikke inneholde skadelige stoffer som barn kan bli utsatt for. Vi investerer store ressurser og legger en stor innsats i å sikre at produktene våre oppfyller disse kravene.

Selv om en leke inneholder et visst stoff, betyr det ikke at barnet kommer i kontakt med dette stoffet. For eksempel inneholder en rangle for et lite barn små deler som lager lyd når barnet rister på det, men de små delene er bare farlige dersom barnet har tilgang til dem. Ingen tilgang – ingen fare.

Inneholder lekene deres ftalater?

Nei.

Ingen av lekene våre inneholder ftalater. På dette området går vi lenger enn det loven krever.

Inneholder produktene deres parabener?

Ja og nei. 

Parabener brukes som konserveringsmidler i kosmetiske produkter og andre væsker (som maling) for å unngå bakterier og sopp som ellers ville ødelegge produktet og muligens kunne føre til eksem.

Vi bruker ikke propylparaben, butylparaben, isopropylparaben og isobutylparaben i produktene våre, fordi de mistenkes å ha hormonforstyrrende virkninger.

For å hindre at bakterier og sopp utvikler seg i produkter som ansiktsmaling, har vi valgt å bruke sikrere konserveringsmidler, inkludert parabenene metylparaben og etylparaben. Ifølge EUs Vitenskapskomite for forbrukerprodukter (SCCP) utgjør disse to parabenene ingen risiko når de brukes i produkter.

Inneholder de kosmetiske produktene deres stoffer som kan forårsake en allergisk reaksjon hos barn?

Nei.


Vi er ekstra nøye med å velge de rette ingrediensene til sminke beregnet på barn, og vi går lenger enn de juridiske kravene ved hjelp av ytterligere sikkerhetstester som utføres av eksterne parter.

Men det er viktig å være oppmerksom på at et barn kan være allergisk mot et stoff fra før, eller det kan oppleve en reaksjon på vanligvis uproblematiske ingredienser som han/hun kommer i kontakt med i sminkeproduktene våre. (Et tilsvarende eksempel er mennesker som er allergiske mot melk eller gluten.)

Her er noen av de stoffene som kan finnes i sminkeproduktene våre:

 • Metyl- og etylparabener – EUs vitenskapelige komité bekreftet i 2010 at metyl- og etylparabener er trygge å bruke i sminkeprodukter. Det er også tillatt å bruke stoffene som tilsetningsstoffer i mat.
 • Fargestoffer – De fargestoffene vi bruker, er velkjente og har tradisjonelt blitt brukt i sminkeprodukter uten kjente problemer. Flere av dem kan brukes i svanemerkede produkter eller som matfarger (CI 16035, CI 19140 og CI 42090).

Hva skjer dersom barn svelger en av lekene mens de leker med den?

Leker som inneholder små deler, kan utgjøre en alvorlig helserisiko for små barn. Hvis et barn får en av disse små delene i munnen og den ender opp i luftveiene, kan barnet bli kvalt. Barn på tre år og yngre er mest utsatt fordi de putter ting i munnen for å undersøke og smake på dem.

Derfor inneholder leketøysdirektivet strenge krav som forlanger at virksomheter utfører kvelningstester på små deler for å avgjøre om de utgjør en kvelningsfare. Dessuten må virksomhetene sette en advarsel på leker som ikke er egnet for barn under tre år.

Det er svært viktig at foreldre og foresatte holder øye med disse advarslene og følger de sikkerhetstiltakene som har som formål å holde barna trygge og hindre ulykker fra å skje. Alle lekene våre som inneholder små deler, testes ved hjelp av en liten sylinder. Denne sylinderen er utviklet med tanke på størrelsen på strupen til et barn på tre år eller yngre. Dersom delene ikke får plass i denne sylinderen, betraktes de som for store til å kunne utgjøre en kvelningsfare for barn. Men en hvilken som helst del av en leke som får plass i sylinderen, betraktes som en potensiell kvelningsfare.

Hvor sikre er kostymene?

Alle materialer kontrolleres for brennbarhet

Alle kostymene våre har vært gjennom en brennbarhetstest for å sikre at materialene som brukes i antrekkene, er i samsvar med EUs regelverk. Sikkerhetskrav for deler som brukes på hodet, f.eks. parykker og masker, er enda strengere. Alle slike produkter må slukke av seg selv ved antenning.

Ingen løse tråder!

I samsvar med de vanlige sikkerhetsbestemmelsene til EU er våre kostymer sikre å bruke. Det betyr at festede deler som f.eks. snorer, stropper og kjeder ikke er for lange, noe som ellers kunne forårsake skade. Kostymer til barn under 3 år testes enda strengere for små deler, ettersom denne aldersgruppen kan putte gjenstander i munnen.

Ingen uønskede kjemikalier

Før kostymene våre kommer ut i butikkene, blir de også grundig kontrollert for kjemiske stoffer som AZO-farge, formaldehyd og ftalater, som er kjent for å være skadelige for helsen og derfor forbudt.

 • Sikkerhetsråd til foreldre

Som forelder kan du være med på å forbedre sikkerheten i barnas lek ved å velge riktige leker, og ved å sørge for at lekene blir vedlikeholdt riktig.

Når du skal velge en leke:

 • Velg leker som er tilpasset barnets alder og evner. Barn er sjelden mer modne i utviklingen enn alderen burde tilsi.
 • Vær spesielt oppmerksom på 0–3 års-symbolet og advarselen "Ikke egnet for barn under 3 år". Barn under 3 år putter ofte ting i munnen, og de kan ikke forutse konsekvensene av sine handlinger.
 • Vær oppmerksom på eventuelle sikkerhetsråd og ta dem alvorlig.
 • Kjøp alltid leker fra pålitelige butikker og nettbutikker. Store selskaper prioriterer sine ressurser slik at de kan sikre at lekene de selger, er i samsvar med alle juridiske krav og standarder.
 • Kjøp aldri leker som ikke er merket med CE-merket, enten på selve leken eller på emballasjen. CE-merket bekrefter at leken er i samsvar med alle sikkerhetsregler i EU.

Når du har kjøpt en leke:

 • Følg veiledningen nøye.
 • Hold øye med barnet under lek.
 • Sørg for at barnet leker med leker som passer til barnets alder.
 • Husk hjelm, kne-, albue- og håndleddsbeskyttere når barnet bruker rulleskøyter, rullebrett, sykler osv.
 • Sjekk lekene med jevne mellomrom. Ødelagte leker kan forårsake skade. Kast ødelagte leker med en gang.
 • Fjern alltid emballasjen. Sørg for at barnet ikke leker med plastposer.
 • Husk å rengjøre leken før bruk og fra tid til annen. Som en generell regel anbefaler vi at du vasker plast- og treleker for hånd med såpe, mens tøyleker som f.eks. bamser bør vaskes i vaskemaskin. Leker som inneholder elektroniske deler, kan tørkes av med en fuktig klut.

2.7. Tilbakekallinger fra TOYS”R”US og leverandører

Produktsikkerhet er en hovedprioritet for oss, og det er svært viktig for oss at alle potensielle problemer vedrørende sikkerhet oppdages av oss og ikke av kundene våre. Dersom du oppdager at et av produktene våre ikke lever opp til kravene våre etter at det har kommet ut på markedet, setter vi umiddelbart i gang en tilbakekalling av produktet.