1. TOYS"R"US og ansvar

1.1 Ansvarlig produktsortiment og markedsføring

Det er gjennom produktene og markedsføringen vår at vi engasjerer oss direkte med barn og familiene deres. Siden barn er målgruppen vår, har vi et enda større ansvar for å handle på en etisk måte, både når det gjelder produktene vi tilbyr, og i markedsføringsarbeidet.

Etisk produktutvalg

Vi ønsker ikke at barn skal bli utsatt for produkter som kan påvirke dem negativt, for eksempel ved å sende upassende signaler eller forårsake emosjonell eller fysisk skade. Derfor har vi utviklet Retningslinjer for etisk produktutvalg som klart definerer hvilke typer produkter vi ikke vil ha i sortimentet vårt.

Noen eksempler på produkttyper vi ikke selger i butikkene våre:

Tobakk og alkohol: Vi tilbyr ikke produkter som kan oppfattes som å fremme bruken av tobakk eller alkohol. Så langt som mulig gjelder dette også for gjengivelse av relaterte logoer på for eksempel fotballkort og modellbiler.

Lekevåpen: Vi tilbyr ikke lekevåpen som er realistiske kopier av moderne skytevåpen, og som kan knyttes til moderne krig, terror eller gatekriminalitet. Vi anerkjenner at de fleste barn, på et eller annet tidspunkt, er interessert i rollespill hvor "de gode" er imot "de onde". Av den grunn tilbyr vi lekevåpen, som cowboy-pistoler, til bruk i rollespill.

Eksempler på vår ansvarlige markedsføring

Trygg lek

Vi tilbyr personlig verneutstyr sammen med produkter som sykler, skateboards og rulleskøyter. Vi sørger også for at bruken av relevant verneutstyr blir vist i markedsføringen av disse produktene.

Riktig inntrykk av produktegenskaper

Vi markedsfører produkter på en måte som gir barn et riktig inntrykk av produktets egenskaper. Slik unngår vi å skuffe barna.

Du kan lese mer her

1.2. Trygge og ansvarlige arbeidsforhold

Vi har et social compliance-program som hjelper oss å sikre at produktene våre er laget under ansvarlige forhold. Produktene våre produseres kun av fabrikker som overvåkes i henhold til de sosiale standardene våre.

Vi eier ingen fabrikker selv, men samarbeider med leverandørene våre for å sikre at de som jobber ved fabrikkene, har trygge og humane arbeidsforhold, og at rettighetene deres respekteres.

Når vi besøker en fabrikk for å gjennomføre det vi kaller en sosial revisjon, kontrollerer vi at arbeidsforholdene er i samsvar med internasjonale menneskerettighets- og arbeidsstandarder. Det betyr at vi ser på områder som arbeidstid, lønn og overtid, at den nedre aldersgrensen på 16 år respekteres, at menn og kvinner betales likt, at det finnes tilstrekkelige branndører, at nødutgangene er ulåst, at sikkerhetsutstyr er tilgjengelig, og at ansatte vet hvordan det skal brukes, i tillegg til en rekke andre områder.

Les mer her